Pierwsza tak praktyczna konferencja, która pokazuje, jak w nowatorski i skuteczny sposób wykorzystywać metody arteterapeutyczne w codziennej pracy!
INNOWACYJNE POMYSŁY

Gwarantujemy nieszablonowe rozwiązania z zakresu plastykoterapii, bajkoterapii czy terapii ruchem, które zainspirują i wzbogacą zajęcia zarówno w przedszkolu, szkole jak i podczas warsztatów terapii zajęciowej.

PRAKTYCZNE CASE STUDIES

Nasi eksperci – m.in. prof. Wiesław Karolak, dr Ewa Bajer, Agnieszka Sokołowska i Maria Pietrusza-Budzyńska pokażą, jak wykorzystać terapię tańcem i ruchem oraz teatroterapię, aby osiągnąć cele terapeutyczne takie jak podniesienie samooceny, budowanie poczucia własnej wartości czy wyciszanie agresji.

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

Przedstawiamy przetestowane w praktyce, efektywne metody pracy i pokazujemy, jak z różnych technik wybrać tę, która będzie najbardziej dopasowana do konkretnego przypadku i przyniesie realne efekty terapeutyczne.

GOTOWE NARZĘDZIA

Dostarczamy bogaty pakiet praktycznych rozwiązań, pomysłów i wskazówek na przeprowadzenie innowacyjnych zajęć, gotowych do wykorzystania zarówno w pracy z dziećmi i z młodzieżą, jak i osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Dlaczego warto wziąć udział w kongresie?

Dowiesz się, jakie metody i techniki dobierać w terapii podopiecznych z problemami agresji, nadpobudliwości, trudnościami w wyrażaniu uczuć, wycofania i depresji zgodnie z najnowszymi badaniami.

Wyposażysz się w pakiet gotowych pomysłów na przeprowadzenie innowacyjnych i skutecznych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod pracy w zakresie plastykoterapii, biblioterapii, bajkoterapii czy muzykoterapii.

Zainspirujesz się! Uznani eksperci terapii tańcem i ruchem oraz teatroterapii wskażą sprawdzone narzędzia, które wykorzystują w codziennej pracy terapeutycznej i podpowiedzą, jak zbudować spektakl oraz stworzyć scenariusz, aby stał się realną pomocą.

Przećwiczysz, zatańczysz i zaimprowizujesz! Metodyczno-warsztatowa formuła kongresu zagwarantuje ci ogromną dawkę wiedzy w praktycznej i atrakcyjnej formie.

Zobaczysz, w jaki sposób wykorzystać rysunki i rekwizyty podczas terapii ruchem w pracy z osobami z opóźnieniami rozwoju psychoruchowego i niepełnosprawnością intelektualną.

Program:
21.09.18
Panel 1.
Metody arteterapeutyczne w odpowiedzi na problemy emocjonalne i zaburzenia zachowania
 • W jaki sposób efektywnie dobierać metody w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz w pracy z dziećmi i młodzieżą m.in. z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami więzi i depresją – na przykładzie najnowszych badań klinicznych.
 • Wykorzystanie rysunku, malarstwa, rzeźby, grafiki, collage’u, a nabywanie kompetencji społecznych, rozładowanie frustracji i wyciszenie zachowań agresywnych i autoagresywnych.
 • Biblioterapia i bajkoterapia w terapii nadpobudliwości i przestymulowania nowoczesnymi technologiami dzieci i młodzieży oraz w pracy z podopiecznymi z problemem izolacji społecznej i odrzucenia – skuteczne narzędzia terapeutyczne.
 • Ekspresyjna forma muzykoterapii jako pomoc w usprawnianiu psychomotoryki, obniżaniu napięć i podnoszeniu samooceny. Wykorzystanie instrumentów, śpiewu i ruchu – nowe podejście do metod C. Orffa i E. Jaques-Dalcroze’a.
Panel 2.
Terapia tańcem i ruchem jako holistyczna metoda pracy wspomagająca rozwój umiejętności społecznych i poznawczych

Terapia tańcem i ruchem w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

 • Jak wykorzystać ruch do wzmacniania wiary w siebie i budowania relacji z drugim człowiekiem w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie – synchronia, rytm, zabawa i spójność jako kluczowe czynniki leczące w terapii tańcem.
 • Ruch w strukturze i ruch kreatywny – wykorzystywanie rekwizytów i rysunków podczas ruchu na zajęciach z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Terapia tańcem i ruchem w pracy z dziećmi i młodzieżą

 • Improwizacja, wizualizacja w ruchu, praca z rozwojowymi wzorcami ruchowymi I. Bartenieff , doświadczenie różnych kategorii ruchu R. Labana oraz tańce w kręgu – gotowe przykłady jak wzbogacić swoje zajęcia.
 • W jaki sposób stosować wybrane ćwiczenia z terapii tańcem i ruchem, aby budować poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży, uczyć rozwiązywania konfliktów, pokonywania nieśmiałości oraz kształtowania umiejętności zapamiętywania
Panel 3.
Teatroterapia w szerokim zastosowaniu pracy nauczyciela, pedagoga i terapeuty
 • Teatroterapia metodą na wyciszenie agresji, nieśmiałości i budowanie wspólnoty. Jak prowadzić efektywne zajęcia w przedszkolu, szkole i warsztatach terapii zajęciowej?
 • W jaki sposób wykorzystywać zmysły? Gotowe pomysły na spektakle w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie – ćwiczenia improwizacji grupowej z udziałem uczestników.
 • Jakie elementy musi zawierać spektakl, aby miał działanie terapeutyczne? Tworzenie i etapy budowania spektaklu krok po kroku – pisanie scenariusza, dobór muzyki, prowadzenie aktora i tworzenie scenografii.
PANEL SPECJALNY
W jaki sposób wykorzystywać umiejętności, mocne strony, zdolności i talenty uczniów podczas zajęć? Arteterapia w oparciu o model psychologii pozytywnej.
Pakiet uczestnika zawiera:

gwarantujemy wykładowo-warsztatową formę konferencji prowadzoną przez uznanych specjalistów, która zapewni praktyczny wymiar przekazywanej wiedzy

zapewniamy pole do dyskusji i platformę szerokiej wymiany doświadczeń – możesz przedyskutować własne doświadczenia oraz poznać nowatorskie metody pracy, które pozwolą osiągnąć sukces w terapii Twoich podopiecznych

każdego z uczestników zapraszamy na lunch oraz przerwy kawowe

gwarantujemy Certyfikat Uczestnictwa

zapewniamy materiały konferencyjne, w których otrzymasz gotowe pomoce z przykładowymi scenariuszami do wykorzystania podczas zajęć

Prelegenci
Prof. Dr hab. Wiesław Karolak

Prof. Dr hab. Wiesław Karolak

Profesor zwyczajny, twórca i kierownik pracowni Intermedia w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, pedagog i wybitny arteterapeuta. Profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, gościnnie profesor kilku zagranicznych uczelni. Twórca Studium Arteterapii oraz twórca i kierownik Międzynarodowego Instytutu Edukacji przez Sztukę w Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi. Przez wiele lat Vice Przewodniczący Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich KAJROS. Laureat Złotego Krzyża zasługi Prezydenta RP, Złotego Medalu Prezydenta RP za długoletnią służbę, Światowy Edukator Roku. Twórca kilkudziesięciu projektów artystycznych, autor ponad dwudziestu książek, m.in.: ARTETERAPIA. Przygoda i porządek, Książka artystyczna w arteterapii, ARTETERAPIE, Język wizualny w terapiach, twórczości i sztuce, a także kreator ponad dwudziestu filmów edukacyjnych takich jak „Mandala” „Animus i Anima” – TV PATIO Łódź, „Zabawa” „Siano” SEMAFOR Łódź. Przez wiele lat przewodniczący Polskiego Komitetu InSEA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Wychowania przez Sztukę afiliowane przez UNESCO), a także członek zarządu europejskiego i światowego InSEA.

Dr Ewa Bajer

Dr Ewa Bajer

Psycholog, nauczyciel akademicki, trener biznesu, coach. Od 2007 r. prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu rozwoju umiejętności psychospołecznych. Naukowo zajmuje się badaniami nad zastosowaniem psychologii pozytywnej w ramach aktywności zawodowej: związkami pomiędzy efektywnością i satysfakcją osiąganą w pracy a życiem osobistym, a także pozytywną edukacją. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

Ewa Baranowska-Jojko

Ewa Baranowska-Jojko

Nauczyciel dyplomowany, arteterapeuta i coach. Autor książek Rozwojowa kreska. Ćwiczenia Plastyczne z elementami arteterapii oraz Rozwojowe wzgórze. Program rozwoju osobistego dla dzieci z elementami arteterapii. Autor w czasopiśmie dla nauczycieli Wychowanie w Przedszkolu. Ekspert zewnętrzny z zakresu wykorzystania elementów arteterapii w pracy dydaktyczno-wychowawczej dla nauczycieli w ramach projektu Wyższa jakość edukacji w Sosnowcu. Laureat nagród, autor publikacji i programów profilaktycznych dla dzieci.

Maria Pietrusza-Budzyńska

Maria Pietrusza-Budzyńska

Pedagog i wieloletni reżyser Warsztatów Terapii Zajęciowej Teatroterapia. Prezydent Fundacji Teatroterapia Lubelska, którą założyła w oparciu o pozytywne doświadczenia artystyczne, teatralne, terapeutyczne i społeczno-kulturotwórcze wyniesione z piętnastoletniej współpracy z Teatrem im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Prekursorka teatroterapii w Polsce. W 1991 r. rozpoczęła eksperyment pedagogiczny oparty m.in. na poszukiwaniu własnych metod pracy i sposobów działania przez zastosowanie technik teatralnych w rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym. Doprowadził on do powstania pierwszego w Polsce teatru ludzi niepełnosprawnych oraz ukształtowania w środowisku pedagogicznym i teatralnym różnorodnych kierunków, idei, programów i metod teatroterapii.

Agnieszka Sokołowska

Agnieszka Sokołowska

Superwizorka i jedyna w Polsce psychoterapeutka tańcem i ruchem, która posiada również certyfikat Laban/Bartenieff International Movement Studies. Z wykształcenia akademickiego psycholog. Nauczycielka w Polskim Instytucie DanceMovementTherapy i na kursach Arteterapii. Od 6 lat lat prowadzi autorskie Treningi i Grupy Świadomości: ciała, emocji, myśli i relacji oparte o podejście LabanBartenieff. Pracuje od 15 lat jako terapeutka i trenerka, grupowo i indywidualnie. Buduje Programy rozwojowe dla trenerów i nauczycieli. Współpracuje z WCIES i MSCDN i Akademią umiejętności społecznych w Warszawie. Pracuje z pasji do autentyczności, jaką daje ruch i kontakt z drugim człowiekiem

Dr Katarzyna Forecka-Waśko

Dr Katarzyna Forecka-Waśko

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka politologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu (Wydział Teorii Muzyki, Dyrygentury, Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej, specjalność: rytmika), ukończyła studia doktoranckie na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu wczesnoszkolnej metodyki wychowania muzycznego, muzykoterapii oraz terapii tańcem. Jest adiunktem w Zakładzie Działań Twórczych w Przestrzeni Społecznej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą przede wszystkim obszaru metodyki nauczania rytmiki oraz muzyki. Szczególnie interesuje się rolą radia w edukacji muzycznej a także nowatorskimi formami wykorzystania ruchu w edukacji i interpretacji dzieł muzycznych. Uczestniczka wielu kursów i warsztatów w tym Międzynarodowego Kongresu Rytmiki w Genewie w Instytucie Jaques-Dalcroze’a, prelegent na Międzynarodowej Konferencji Studiów nad Metodą Dalcroze’a w Kanadzie. W roku 2015 realizowała grant Instytutu Muzyki i Tańca „Myśl w ruchu”. Od kilkunastu lat prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także zajęcia rytmikoterapii dla seniorów. Autorka piosenek i książek związanych z edukacją muzyczną dzieci.Jej aktywność artystyczna związana jest z choreografią muzyki, ruchem i tańcem. Jest zaangażowanym członkiem Zespołu Plastyki Ruchu działającym przy Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu. Założycielka i wieloletni wiceprezes poznańskiego oddziału stowarzyszenia „mali bracia Ubogich” zajmującego się niesieniem pomocy osobom starszym oraz ich społeczną aktywizacją.

Wypowiedzi ekspertów
Weź udział
Najczęściej zadawane pytania
Tak, można otrzymać dodatkowe rabaty przy zgłoszeniach minimum 3 osob z jednej instytucji. Więcej informacji pod numerem telefonu: 61 66 55 800 lub bok@forum-media.pl
Cena obejmuje udział w całodniowym kongresie oraz catering. Cena nie obejmuje noclegu i parkingu.
Tak, każda osoba/firma zgłaszająca się do udziału w wydarzeniu otrzyma fakturę. Fakturę VAT wyślemy listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 7 dni od zaksięgowania płatności lub w przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni od wydarzenia. Nie ma możliwości odbioru faktury VAT na miejscu kongresu.
W przypadku zmiany danych wystarczy przesłać pisemną informację na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację zamawiającego, np. numer faktury pro forma, zamówienia lub dokładne dane firmy oraz wskazać prawidłowe dane do wystawienia dokumentu. Zmiany danych jest możliwa przed wystawieniem faktury VAT (czyli przed dokonaniem wpłaty za konferencję, najpóźniej do 2 dni przed terminem kongresu).
W tej sytuacji przysługuje Tobie możliwość zmiany uczestnika. Poinformuj nas o tym pisemnie na adres: forum.szkolenia@forum-media.pl podając dane umożliwiające identyfikację, np. numer Klienta lub numer NIP firmy. Zmiany uczestnika możesz dokonać najpóźniej na 1 dzień przed kongresem.
 • W przypadku pisemnej rezygnacji z udziału w kongresie wcześniej niż 30 dni przed terminem kongresu uczestnik nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku opłacenia wcześniej uczestnictwa wpłata zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od otrzymania rezygnacji w formie pisemnej.
 • Jeżeli uczestnik złoży pisemną rezygnację do 20 sierpnia 2018 r. nie zostanie obciążony żadnymi kosztami,
 • Osoby, które nie odwołają pisemnie swojego udziału do 20 sierpnia 2018 r., a nie wezmą udziału w Kongresie, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej im faktury.
W związku z centralizacją rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego (gminach, powiatach, województwach) oraz ich jednostek organizacyjnych od 1 stycznia 2017 każda faktura zakupowa otrzymywana przez urząd obsługujący gminę, przez jej jednostkę lub zakład budżetowy i ich dotycząca, musi zawierać na fakturze dane nabywcy oraz dodatkowo odbiorcy. Faktura VAT powinna zawierać dane identyfikacyjne gminy (jednostki nadrzędnej) jako nabywcy tj. jej nazwę, adres i NIP oraz dodatkowo dane identyfikacyjne jednostki organizacyjnej, jako podmiotu działającego w jej imieniu, czyli nazwę odbiorcy towarów i usług i jego adres. Formularz zawiera pola dot. danych nabywcy i odbiorcy, prosimy o uzupełnienie odpowiednich informacji.

Hotel Novotel
ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa

Skuteczna terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie

Arteterapia jako skuteczna metoda pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami niepełnosprawnymi intelektualnie” to temat przewodni Ogólnopolskiej Konferencji dla Terapeutów, Pedagogów i Nauczycieli, która odbędzie się 21 września 2018 roku w Novotel Airport w Warszawie. Podczas wydarzenia przybliżone zostaną zagadnienia związane z terapią osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz dobieraniem metod pracy z dziećmi i młodzieżą m.in. z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami więzi i depresją. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jak w nowatorski i skuteczny sposób wykorzystywać metody arteterapeutyczne w codziennej pracy. Prelegenci wyposażą Państwa w pakiet gotowych pomysłów na przeprowadzenie innowacyjnych zajęć z zastosowaniem nowoczesnych metod pracy w zakresie muzykoterapii, plastykoterapii, biblioterapii czy bajkoterapii.

Arteterapia – terapia sztuką

Po raz pierwszy pojęcie „arteterapia” pojawiło się w literaturze anglojęzycznej w latach 40. XX wieku. Prekursorem i twórcą terminu jest brytyjski artysta Adrian Hill. Współcześnie działanie terapeutyczne za pośrednictwem środków sztuki – malarstwa, muzyki, tańca czy filmu – definiuje się w różnorodny sposób. Prof. dr hab. Wita Szulc, współzałożycielka Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros” traktuje arteterapię jako działanie skierowane na człowieka i jego środowisko, podejmowane w celu przywrócenia, utrzymania lub wzmacniania zdrowia. Zdaniem ekspertki, metody pracy z dziećmi wykorzystujące elementy arteterapii mają zmierzać do poprawy jakości życia, stosując określone wytwory kultury do osiągnięcia tego celu.

Muzykoterapia, plastykoterapia, bajkoterapia i inne metody pracy z dziećmi

Metody pracy z dziećmi wykorzystujące elementy arteterapii cieszą się coraz większą popularnością, dlatego postanowiliśmy omówić je podczas Ogólnopolskiej Konferencji dla Terapeutów, Pedagogów i Nauczycieli. Prelegenci współtworzący wydarzenie przybliżą Państwu, jakie metody i techniki sprawdzają się w terapii podopiecznych z problemami agresji, nadpobudliwości, trudnościami w wyrażaniu uczuć, wycofania i depresji. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, jak muzykoterapia wpływa na podnoszenie samooceny pacjenta oraz dlaczego biblioterapia i bajkoterapia zalecana jest w pracy z podopiecznymi z problemem izolacji społecznej i odrzucenia.

Państwa uwadze polecamy również wystąpienia, które poruszą temat terapii osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Prelegenci przedstawią Państwu, w jaki sposób należy stosować wybrane ćwiczenia z terapii tańcem i ruchem, aby budować poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży, uczyć rozwiązywania konfliktów, pokonywania nieśmiałości oraz kształtowania umiejętności zapamiętywania.

Metody arteterapeutyczne w pracy z dzieckiem

Metody arteterapeutyczne sprawdzają się zarówno w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak i w pracy z dziećmi w normie rozwojowej – kształtują prawidłowe zachowania i nawyki, wspierają pożądane cechy oraz wpływają na pozytywne emocje. Celem terapii arteterapeutycznej jest wspieranie zdrowia psychicznego dziecka poprzez traktowanie sztuki jako narzędzia służącego do lepszego poznania samego siebie, rozpoznawania swoich zalet, nazywania własnych emocji i korzystania z nich oraz kształtowania odpowiednich relacji społecznych. Metody arteterapeutyczne umożliwiają dziecku dobrowolnie brać udział w zajęciach i ćwiczeniach, w swobodny sposób wyrażać emocje i potrzeby oraz dostosowywać ćwiczenia do swoich indywidualnych możliwości. Zaletą arterapii w pracy z dziećmi jest także brak rywalizacji podczas zajęć grupowych, co sprzyja budowaniu pozytywnych relacji pomiędzy uczestnikami terapii.

Partnerzy: